Branże
Wynagrodzenie za usługi elektryczne mimo braku pisemnej umowy. Case studies
Wygrana sprawa o odszkodowanie za skradziony samochód firmowy. Case studies
Aneks na roboty dodatkowe – podwyższenie wynagrodzenia Klienta o 100.000 zł Case studies
Dotacja na marketing i rozwój zagraniczny Case studies
Wsparcie unijne dla projektu badawczo – rozwojowego Case studies
Dotacja w celu poprawy efektywności transportu i magazynowania Case studies
Szybka restrukturyzacja mimo dużej liczby wierzycieli. Case studies
Umorzenie długu na kwotę 250.000,00 zł. Case studies
Automatyzacja procesu raportowania – makra w Ms Excel Case studies
Zawarcie układu przy dużej liczby wierzycieli. Case studies
Analiza marż na grupy produktów Case studies
Przygotowanie narzędzia do analizy możliwych scenariuszy Case studies