Branże

Raportowanie finansowe i zarządcze

Zakres usług

 • tworzenie finansowych raportów: rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych (Cash-Flow), zestawienie zmian w kapitale własnym
 • tworzenie raportów zarządczych odpowiadających potrzebom zarządu i kadry kierowniczej
Ireneusz Wesołowski dyrektor finansowy

Korzyści dla klienta

 • Obniżenie kosztów operacyjnych firmy
 • Poprawa zarządzania ryzykiem w firmie
 • Kompleksowa i przejrzysta ocena kondycji finansowej, sprzedażowej, magazynowej i operacyjnej firmy
 • Możliwość wykrycia niestandardowych odchyleń w przeprowadzonych operacjach gospodarczych
 • Trafniejsze prognozy budżetowe i finansowe w oparciu o przygotowane raporty
doświadczenie branżowe
2000
klienci, u których sprawujemy nadzór finansowy
68
wdrożonych analiz rentowności biznesu
739
liczba zaprojektowanych budżetów pod przyszłe inwestycje w firmie
462
wykryte wydatki nieznane dotąd zarządom firm
307

Case studies

Analiza marż na grupy produktów Czytaj więcej
Automatyzacja procesu raportowania – makra w Ms Excel Czytaj więcej
Przygotowanie narzędzia do analizy możliwych scenariuszy Czytaj więcej
Szymon Sperling doradca podatkowy

  Masz pytania do mnie?

  Nie zwlekaj, skontaktuj się ze mną!

  O naszej usłudze

  Każda jednostka gospodarcza jest zobowiązana do prowadzenia rachunkowości i sporządzania rzetelnych sprawozdań finansowych, będących źródłem informacji niezbędnych do zarządzania danym przedsiębiorstwem. Dzięki nim firma zyskuje nie tylko wiarygodność, ale i przejrzystość. Zestaw raportów jest generowany automatycznie na podstawie danych z lokalnych systemów księgowych.

  Raporty można zaprezentować na dwa sposoby albo jako tzw. raportowanie statutowe, w którym wyniki finansowe firmy prezentujemy według stosowanych standardów MSSF / MSR oraz krajowych przepisów prawa, albo jako tzw. raportowanie zarządcze, gdzie wyniki firmy przedstawiamy w podziale na segmenty, oparte o zestaw wskaźników finansowych, sprzedażowych, marketingowych, produkcyjnych i innych wraz z raportem odchyleń do budżetu / forecastu i czynnikami determinującymi te odchylenia.

  Zaufali nam