Branże

Budżetowanie i forecastowanie

Zakres usług

 • przygotowanie narzędzi do budżetu lub forecastu
 • stworzenie kompletnego budżetu lub forecastu na bazie odpowiednich narzędzi i danych uzyskanych od zarządu firmy
Ireneusz Wesołowski dyrektor finansowy

Korzyści dla klienta

 • Jasno sprecyzowane przyszłe cele finansowe firmy, dzięki czemu ich osiągnięcie jest łatwiejsze i mierzalne
 • Wzrost efektywności zarządzania finansami firmy
 • Ograniczenie nadmiernego zadłużenia, zatorów płatniczych, zewnętrznego finansowania i niekontrolowanych wydatków
 • Przewidzenie i optymalizacja przyszłych wydatków na inwestycje i rozwój firmy
 • Możliwość zaplanowania rezerwy środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze
 • Z wyprzedzeniem planowanie wydatkowania nadwyżek gotówki w firmie
doświadczenie branżowe
2000
klienci, u których sprawujemy nadzór finansowy
68
wdrożonych analiz rentowności biznesu
739
liczba zaprojektowanych budżetów pod przyszłe inwestycje w firmie
462
wykryte wydatki nieznane dotąd zarządom firm
307

Case studies

Analiza marż na grupy produktów Czytaj więcej
Automatyzacja procesu raportowania – makra w Ms Excel Czytaj więcej
Przygotowanie narzędzia do analizy możliwych scenariuszy Czytaj więcej
Szymon Sperling doradca podatkowy

  Masz pytania do mnie?

  Nie zwlekaj, skontaktuj się ze mną!

  O naszej usłudze

  Budżetowanie (forecastowanie) to jeden z najważniejszych instrumentów w ramach rachunkowości zarządczej, który wspomaga osiąganie celów przedsiębiorstwa. Proces budżetowania obejmuje etap planowania jak również kontroli odchyleń wyników faktycznych od planowanych. Budżet to także finansowy plan działania przedsiębiorstwa. Prawidłowo skonstruowany budżet umożliwia analizę odchyleń przychodów i kosztów względem budżetu oraz podejmowanie na tej podstawie decyzji oraz działań korygujących.

  Zaufali nam