Branże

Kadry i płace

Zakres usług:

 • Sporządzanie umów z pracownikami m.in: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników, ewidencji czasu pracy.
 • Rozliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, podatku dochodowego, delegacji służbowych, urlopów.
 • Sporządzanie regulaminów organizacyjnych i wynagrodzeń.
 • Obsługa PPK, PFRON i funduszu socjalnego.
 • Kontrola ważności badań lekarskich, szkoleń BHP.
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji do ZUS i urzędu skarbowego.
 • Reprezentacja firmy przed urzędem skarbowym, ZUS, inspekcją pracy.
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy.
 • Bieżący monitoring zmian w przepisach prawa pracy, ubezpieczeniowych i podatkowych.
 • Doradztwo prawne z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków.
Zobacz video
Szymon Sperling doradca podatkowy

Korzyści dla klienta:

 • Zapewniamy obsługę zgodną z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia pracowników.
 • Efektywne zarządzanie dokumentacją pracowniczą.
doświadczenie zawodowe
2014
miesięcznie rozliczanych pracowników w obsłudze kadrowo - płacowej
3200
miesięcznie wydawanych dokumentów pracowniczych
4700
Zaufali nam
Szymon Sperling doradca podatkowy

  Masz pytania do mnie?

  Nie zwlekaj, skontaktuj się ze mną!

  Nasza obsługa kadrowo – płacowa obejmuje kompleksowe zarządzanie wszystkimi aspektami związanymi z osobami pracującymi i ich wynagrodzeniami. Nasza kancelaria zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z zatrudnieniem, od przyjmowania pracowników, przez rozliczanie wynagrodzeń, po prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej i skończywszy na wypowiedzeniu umowy i zakończeniu współpracy z pracownikiem. Działamy zgodnie z obowiązującym prawem pracy i podatkowym, dbając o terminowe rozliczenia ZUS oraz podatków.