Branże

Aneks na roboty dodatkowe – podwyższenie wynagrodzenia Klienta o 100.000 zł

Case studies

Jaki problem

W 2023 roku zapewniałem pomoc prawną jednej z podkarpackich spółek, której efektem było wynegocjowanie i podpisanie na etapie postępowania przedsądowego aneksu do umowy podwyższającego wysokość wynagrodzenia. W momencie podjęcia ze mną współpracy Klient wykonał w ramach umowy ryczałtowej z Zamawiającym – podmiotem publicznym – roboty dodatkowe. Umowa została zawarta na gruncie prawa zamówień publicznych. Wartość robót dodatkowych wynosiła blisko 100.000 zł. Mimo, iż nie były one objęte pierwotnym zakresem umowy, Zamawiający odmówił podwyższenia wynagrodzenia. Swoje stanowisko uzasadnił przede wszystkim ryczałtowym, a więc – w jego ocenie – nie podlegającym zmianie charakterem wynagrodzenia.

Co zrobiłem

Spółka zwróciła się do mnie o pomoc. Po analizie problemu wystosowałem pisma, w których wskazałem na niezasadność stanowiska Zamawiającego z powołaniem
się na aktualne orzecznictwo. Kolejno doszło do spotkania z przedstawicielami Zamawiającego, podczas którego przedstawiłem argumentację w sprawie. Efektem moich działań było zawarcie aneksu do umowy i podwyższenie wynagrodzenia Klienta.

Korzyść dla klienta

Dzięki współpracy ze mną Spółka:

  • doszła do porozumienia z Zamawiającym bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  • uzyskała podwyższenie wynagrodzenia.

Jeśli Ty również wykonałeś roboty dodatkowe, za które nie otrzymałeś wynagrodzenia, zapraszam do kontaktu.

Masz pytania do autora?
Newsletter Dołącz do newslettera by nie przeoczyć zmian w prawie.

    Szymon Sperling doradca podatkowy

      Masz pytania?

      Nie zwlekaj, skontaktuj się ze mną!