Branże

Analizy i kontroling finansowy

Zakres usług

 • analiza przepływów pieniężnych
 • analiza należności i zobowiązań (terminów spłat)
 • analiza prowizji dla handlowców
 • analiza marżowości na produktach, usługach, klientach, lokalizacjach
 • analiza nadwyżek gotówkowych (kapitału obrotowego netto)
 • analiza środków trwałych i naliczeń amortyzacji
 • analiza opłacalności inwestycji i wycena przedsiębiorstwa
 • analizy wskaźnikowe
 • kontroling odchyleń od budżetu i proponowanie rozwiązań mających na celu optymalizację
Ireneusz Wesołowski dyrektor finansowy

Korzyści dla klienta

 • Poprawa bieżącej płynności finansowej i ograniczenie zatorów płatniczych
 • Kontrola obecnych i przyszłych wymagalnych zobowiązań
 • Kontrola przedstawicieli handlowych w zakresie porównania generowanego obrotu (sprzedaży) a należnych im prowizji (koszt dla firmy)
 • Wzrost marży na produkcie, lub usłudze
 • Zaplanowanie i zabezpieczenie finansów pod przyszłe inwestycje
 • Sprawdzone i mierzalne propozycje kierunków działań dla zarządu firmy
 • Zarząd firmy otrzymuje sprawdzone i mierzalne kierunki proponowanych działań na podstawie “twardych danych liczbowych” uzyskanych z raportów wskaźnikowych
doświadczenie branżowe
2000
klienci, u których sprawujemy nadzór finansowy
68
wdrożonych analiz rentowności biznesu
739
liczba zaprojektowanych budżetów pod przyszłe inwestycje w firmie
462
wykryte wydatki nieznane dotąd zarządom firm
307

Case studies

Analiza marż na grupy produktów Czytaj więcej
Automatyzacja procesu raportowania – makra w Ms Excel Czytaj więcej
Przygotowanie narzędzia do analizy możliwych scenariuszy Czytaj więcej
Szymon Sperling doradca podatkowy

  Masz pytania do mnie?

  Nie zwlekaj, skontaktuj się ze mną!

  O naszej usłudze

  Odpowiednio wykonana analiza płynności finansowej przedstawi realne możliwości przedsiębiorstwa do bieżącej spłaty zobowiązań. Pomoże stworzyć spójną strategię biznesową i inwestycyjną a także znaleźć przyczyny pogorszenia się kondycji finansowej i wcielić w życie zmiany, które pomogą odzyskać równowagę.

  Kapitał obrotowy netto (kapitał pracujący) to nadwyżki aktywów bieżących, które są do dyspozycji firmy. Jest to poduszka bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, która chroni je przed utratą płynności finansowej. Kapitał ten ma duże znaczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, dlatego trzeba go monitorować, również ze względu na wskaźniki finansowe wymagane przez banki w związku z udzielonymi kredytami, pożyczkami, lub leasingami.

  Kalkulacja marż zysku jest niezbędna w każdym przedsiębiorstwie. Należy monitorować marże zysku, ponieważ są one podstawą i kształtują wynik całej firmy oraz są podstawowym źródłem pokrycia wszystkich kosztów w firmie. Analiza marż pozwala wyeliminować te produkty, lub usługi, które przynoszą najmniejszy zysk i nie są w stanie pokryć kosztów stałych, które przedsiębiorstwo jest zobowiązane ponosić.

  Analiza opłacalności ma na celu przede wszystkim pokazanie, czy i na ile efektywna jest realizacja danego zamierzenia inwestycyjnego, uwzględniając wszystkie wydatki jakie należy ponieść oraz wpływy jakie spodziewamy się otrzymać. Informacja ta ma kluczowe znaczenie dla przyszłego inwestora oraz instytucji zainteresowanej współfinansowaniem nowego przedsięwzięcia.

  Zadaniem analizy wskaźnikowej jest dostarczenie informacji o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kondycji finansowej. Informacje te są wykorzystywane przez kierownictwo w procesie zarządzania, a także przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorówaudytorów.

  Zaufali nam