Branże

Główny księgowy

Zakres usług:

 • nadzorowanie i wsparcie merytoryczne działu księgowego
 • doradztwo podatkowe i księgowe
 • Analiza wskaźnikowa kondycji m.in.: finansowej, magazynowej, płynnościowej, gotówkowej firmy.
 • Planowanie i kontrola budżetowa.
 • Zarządzanie płynnością finansową.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań do m.in.: GUS, NBP, UW.
 • Reprezentacja przed urzędami skarbowymi i celnymi.
 • Kontrola poprawności i kompletności generowanych dokumentów księgowych.
 • Optymalizacja obiegu dokumentów w firmie.
 • Sporządzanie raportów finansowych i prognoz dla zarządu i organów nadzoru.
 • Bieżące monitorowanie zmian w przepisach podatkowych i księgowych.
 • Szkolenie pracowników działu księgowego z zakresu podatków, księgowości oraz kadr i płac.
Zobacz video
Szymon Sperling doradca podatkowy

Korzyści dla klienta

 • Kompleksowe wsparcie księgowe i podatkowe w ramach jednej usługi
 • Optymalizacja podatkowa zmniejszająca obciążenia fiskalne.
 • Dostęp do eksperckich raportów i analiz finansowych ułatwiających podejmowanie decyzji biznesowych i utrzymanie klarownej sytuacji finansowej firmy
 • Bezpieczeństwo podatkowe i zniwelowanie ryzyka wystąpienia błędów, lub ich wykrycia w trakcie kontroli podatkowej.
 • Otrzymywanie z wyprzedzeniem informacji o zmianach w przepisach prawa.
doświadczenie zawodowe
2014
klientów w stałej miesięcznej obsłudze
27
miesięcznie sporządzanych raportów o kondycji finansowej firmy
79
miesięcznie udzielonych porad podatkowych
100
szkoleń odbywanych miesięcznie
15
polisa OC z tytułu świadczenia usług doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
2
Zaufali nam
Szymon Sperling doradca podatkowy

  Masz pytania do mnie?

  Nie zwlekaj, skontaktuj się ze mną!

  Pełnienie funkcji głównego księgowego polega na kompleksowym zarządzaniu aspektami finansowymi, księgowymi i podatkowymi firmy. Nasz główny księgowy monitoruje bieżące prace księgowych, kontroluje efektywny przepływ informacji i dokumentów między poszczególnymi osobami w dziale księgowym, a samodzielnie przygotowuje raporty, prognozy i sprawozdania finansowe dla osób decyzyjnych w celu poprawy kondycji finansowej firmy i podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych.