Branże

Wynagrodzenie za usługi elektryczne mimo braku pisemnej umowy.

Case studies

Jaki problem

W latach 2022 – 2024 prowadziłem, a ostatecznie wygrałem sprawę o wynagrodzenie dla przedsiębiorcy za wykonanie robót elektrycznych, który nie miał pisemnej umowy ze zleceniodawcą. Klient prowadzący działalność, zawarł ustną umowę, na mocy której wykonał roboty elektryczne. W toku sprawy zleceniodawca podnosił zarzuty, że pomiędzy stronami brak jest pisemnej umowy, co oznacza, że nie wiadomo czy zlecał on prace Klientowi, a nawet jeśli tak, to nie wiadomo jakie prace i za jakim wynagrodzeniem.

Co zrobiłem

Ze względu na powołanie odpowiednich dowodów w sprawie, żądanie Klienta zostało wykazane, a sprawa zakończyła się sukcesem. Sąd zasądził całość wynagrodzenia objętego fakturą wystawioną przez Klienta wraz z odsetkami za opóźnienie.

Korzyść dla klienta

Dzięki powierzeniu mi sprawy Klient uzyskał wynagrodzenie za wykonaną pracę wraz z odsetkami i zwrotem kosztów postępowania.

Jeżeli Ty również masz problem z uzyskaniem płatności za wykonaną usługę lub sprzedany towar, zapraszam do kontaktu. Brak pisemnej umowy nie musi być przeszkodą.

Masz pytania do autora?
Newsletter Dołącz do newslettera by nie przeoczyć zmian w prawie.

    Szymon Sperling doradca podatkowy

      Masz pytania?

      Nie zwlekaj, skontaktuj się ze mną!