Branże
Powrót
Paweł Bieniek adwokat

Doradzam przedsiębiorcom. Reprezentuję Klientów przed sądami, urzędami i innymi podmiotami. Dochodzę należnych im świadczeń albo wykazuję, że skierowane wobec nich żądania są bezzasadne lub zawyżone. Pomagam uzyskać należności za wykonane usługi i sprzedany towar. Podejmuje czynności w celu wyegzekwowania środków również wtedy, kiedy dłużnicy próbują uniknąć zapłaty np. wyzbywając się majątku. Pomagam także w razie niewykonania umowy przez kontrahenta (brak wykonania usługi lub dostarczenia towaru), lub wykonania jej nienależycie (np. nieodpowiednia jakość, opóźnienia). Sporządzam i opiniuję umowy przed ich zawarciem w celu odpowiedniego zabezpieczenia moich Klientów. Pomagam uzyskać odszkodowania dla firm.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2011). Odbyłem także studia cząstkowe na Okan Üniversitesi w Stambule (2009/2010).

Czytaj więcej

W okresie od I 2012 do XII 2014 odbywałem aplikację adwokacką w Rzeszowie, a po zdanym egzaminie adwokackim zostałem wpisany na listę adwokatów. Zawód adwokata wykonuje nieprzerwanie od 2015 roku.

W latach od 2016 do 2020 świadczyłem nieodpłatną pomoc prawną na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, na podstawie umów zawartych pomiędzy samorządem, a moją osobą oraz pomiędzy samorządem, a fundacją i stowarzyszeniem, z którymi współpracowałem w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jestem współautorem publikacji: „Szkody na zdrowiu i życiu. Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń” wyd. Sedno, 2017.

Moje mocne strony to zaangażowanie, wiedza, doświadczenie, a także otwarte nastawienie do innych osób.

Podczas wykonywanej pracy dążę do osiągnięcia jak najlepszego rozwiązania problemu przedstawionego przez Klienta. Doradzam co może być dla Niego najkorzystniejsze, ale jednocześnie słucham czego On oczekuje, na czym Mu zależy, co jest dla Niego priorytetem. Często proponuję kilka rozwiązań i wspólnie wybieramy najbardziej optymalne wyjście.

Przedstawiam Klientowi konkretne rozwiązania, wskazując zalety i wady poszczególnych pomysłów. Jednocześnie daje Klientowi możliwość wyboru – to On podejmuje ostateczne decyzje, pouczony wcześniej przeze mnie o możliwych korzyściach, o istniejącym ryzyku i o ewentualnych konsekwencjach dokonanego wyboru.

Prywatnie interesuję się motoryzacją.

Case studies

Aneks na roboty dodatkowe – podwyższenie wynagrodzenia Klienta o 100.000 zł Czytaj więcej
Wygrana sprawa o odszkodowanie za skradziony samochód firmowy. Czytaj więcej
Wynagrodzenie za usługi elektryczne mimo braku pisemnej umowy. Czytaj więcej