Zapytaj eksperta
Napisz do nas  Skontaktuj się z nami
  +48 887 633 633
  Sperling Business Group
  Pomożemy Tobie - Zadzwoń do nas!

  BIURO RACHUNKOWE

  KANCELARIA PODATKOWA

  Księgowość | Kadry i Płace
  Doradztwo Podatkowe

  DOŚWIADCZENIE

  od 2014r.

  ZAUFANIE

  ponad 310

  Klientów

  Kliknij i przeczytaj

  REFERENCJE

  KLIENTÓW

  Prawnik Rzeszów


  Prawnik Rzeszów – Twój Doradca w każdej sprawie

  Kancelaria SBG sp. z o.o. posiada w swoim składzie doświadczonych radców prawnych oraz adwokatów, którzy z pełnym zaangażowaniem rozwiązują problemy prawne polskich przedsiębiorców, udzielają fachowych porad prawnych, bronią w sądach w razie ewentualnych sporów z kontrahentami. W swojej pracy kierujemy się indywidualnym podejściem do każdego klienta, wnikliwą analizą stanu prawnego sprawy.

  Dlaczego My ? | Prawnik Rzeszów

  • skrupulatnie sprawdzamy umowy gospodarcze zawarte z kontrahentami pod kątem praw i obowiązków Państwa firmy,
  • wskazujemy bezpieczny pod kątem prawa przebieg zawieranych transakcji gospodarczych z kontrahentami,
  • znamy skuteczne sposoby windykacji Państwa należności od dłużników,
  • profesjonalna i rzetelna reprezentacja klienta przed sądem,
  • zyskują Państwo przewagę nad konkurencją, która nie korzysta z obsługi prawnej,
  • w jednym miejscu, w kancelarii SBG sp. z o.o., pozostają wszelkie poufne informacje o Państwa firmie, nie tylko księgowo – podatkowe, ale również sprawy prawne.

   

  Zakres usług | Prawnik Rzeszów

  • stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
  • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,
  • kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce,
  • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów,
  • przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami,
  • przygotowywanie porozumień typu joint venture,
  • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • kompleksowa analiza sytuacji prawnej spółek (due dilligence), w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, wynagradzania, umów spółki, itp.,
  • kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części, doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji,
  • kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych,
  • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów,
  • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników,
  • kompleksowe, bieżące doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,
  • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym opracowując niezbędną dokumentację i reprezentując spółkę przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych, w tym wykonując czynności związane z audytem prawnym oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji,
  • doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta,
  • doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń,
  • doradztwo prawne oraz opracowywanie wniosków rejestracyjnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ich bieżące aktualizowanie,
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów,
  • prowadzenie spraw pracowniczych,
  • przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych szkoleń dla pracowników i kontrahentów Klientów z wybranych dziedzin prawa (przede wszystkim z prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa pracy oraz prawnych aspektów działalności marketingowej i reklamowej) dopasowanych do profilu jego działalności,
  • przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych audytów prawnych całej działalności Firmy Klienta, w szczególności pod kątem zawieranych umów handlowych i pracowniczych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów spółki, oraz w zakresie aktualnie wykorzystywanych przez Klienta rozwiązań (np. umowy najmu – ryzyko podwyżek czynszu, wcześniejszego rozwiązania umowy; stosunek pracy – utwory pracownicze, regulaminy pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji; serwisy internetowe – problematyka praw autorskich do publikowanych utworów i odpowiedzialności za publikowane treści, itp.),
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy,
  • windykacja wierzytelności. | Prawnik Rzeszów

   

  Warto przeczytać:

  1. Referencje Klientów
  2. Nasz Zespół ekspercki
  3. Obsługa księgowo – podatkowa Twojej firmy
  4. Doradztwo Podatkowe
  5. Dotacje z UE
  6. Nowoczesne Biuro Rachunkowe

  Obsługa prawna firm rzeszów,obsługa prawna firm w rzeszowie, prawnik rzeszów, prawnik w rzeszowie, adwokat rzeszów, adwokat w rzeszowie, radca prawny rzeszów, radca prawny w rzeszowie, usługi prawne rzeszów, usługi prawne w rzeszowie, pomoc prawna rzeszów, pomoc prawna w rzeszowie, porada prawna rzeszów, porada prawna w rzeszowie, doradztwo prawne rzeszów, doradztwo prawne w rzeszowie, kancelaria prawna rzeszów, kancelaria prawna w rzeszowie