Zapytaj eksperta
Napisz do nas  Skontaktuj się z nami
  +48 887 633 633
  Sperling Business Group
  Pomożemy Tobie - Zadzwoń do nas!

  BIURO RACHUNKOWE

  KANCELARIA PODATKOWA

  Księgowość | Kadry i Płace
  Doradztwo Podatkowe

  DOŚWIADCZENIE

  od 2014r.

  ZAUFANIE

  ponad 310

  Klientów

  Kliknij i przeczytaj

  REFERENCJE

  KLIENTÓW

  01.07.2016


  Jak przenieść majątek firmowy do majątku prywatnego ?


  01.07.2016

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy, Prawnik, Główny Księgowy

  Jak przenieść majątek firmowy do majątku prywatnego ?

  Jak przenieść majątek firmowy do majątku prywatnego ?

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy, nr wpisu 12258

   

  Wpis dotyczy jednoosobowych działalności oraz spółek cywilnych i osobowych. W świetle przepisów podatkowych oraz prawnych majątek firmowy jest oddzielnym zespołem składników majątkowych od majątku prywatnego. Istnieje prawna możliwość dokonywania przesunięć poszczególnych składników majątkowych pomiędzy tymi majątkami. Rodzi to określone konsekwencje podatkowe i księgowe.

  Przy zakupie danego składnika majątkowego na firmę, mamy prawo zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast wycofanie składnika z majątku firmy do majątku prywatnego jest bardziej skomplikowane.

  Wycofanie środka trwałego (wartość netto zakupu przekracza 3.500 zł.) z firmy do majątku prywatnego oznacza: wykreślenie z ewidencji środków trwałych,

  sporządzenie dowodu LT. Przy pozostałych składnikach wystarczy spisać oświadczenia właściciela o fakcie wycofania składnika majątku firmowego do majątku prywatnego. Gdy wycofujemy środek trwały podlegający amortyzacji, to ostatni odpis amortyzacyjny dokonujemy w miesiącu wycofania składnika. Natomiast niezamortyzowana wartość nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w momencie przeniesienia do majątku prywatnego.

  Przekazanie składnika majątku na cele osobiste to czynność nie generująca ani przychodu ani kosztu uzyskania przychodu. Przeniesienie go do majątku prywatnego nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Jeżeli jednak nastąpi sprzedaż uprzednio wycofanego z firmy składnika przed upływem 6 lat licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce przeniesienie do majątku prywatnego, należy zapłacić podatek dochodowy od tej czynności na tych samych zasadach, co przy prowadzeniu działalności gospodarczej (nawet jeśli aktualnie została zawieszona, lub zlikwidowana). Gdy dojdzie do opisanej sytuacji w przypadku środka trwałego, który nie został do końca zamortyzowany, to niezamortyzowana wartość może stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży.

  Przekazanie składnika majątku firmowego na cele prywatne może mieć różne konsekwencje w zakresie podatku VAT. Zależą one od indywidualnej sytuacji

  przedsiębiorcy oraz tego, czy składnik majątku pozwalał wcześniej na odliczenie VAT. W praktyce mogą mieć miejsce następujące przypadki:

  Przedsiębiorca, który nie jest podatnikiem VAT, lub jego działalność jest zwolniona z tego podatku, to przy przenoszeniu składnika majątku firmowego na cele prywatne musi tylko sporządzić oświadczenie o przeniesieniu zawierające oznaczenie przedmiotu, opis zdarzenia oraz datę. Czynność nie wiąże się z żadnymi innymi obowiązkami związanymi z VAT.

  Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, ale przy zakupie danego środka trwałego, lub elementu wyposażenia nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. W takiej sytuacji przesunięcie do majątku prywatnego składnika majątku jest neutralne na gruncie VAT.

  Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT i przy nabyciu składnika majątku miał prawo do odliczenia VAT. Przekazanie rzeczy na cele osobiste jest opodatkowane na takich samych zasadach, jak jej sprzedaż. Podstawą opodatkowania jest cena rynkowa netto, zaś stawkę VAT stosuje się taką samą, jaka wystąpiłaby w związku ze sprzedażą. Czynność przekazania składnika majątku należy ująć w ewidencji VAT i deklaracji VAT. Nie ma obowiązku wystawiania faktury wewnętrznej.

  Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy zgodnie z którymi przedsiębiorca, który wprowadził do firmy samochód bez opcji odliczenia VAT (np. przenosząc go z majątku prywatnego) musi doliczyć VAT w momencie sprzedaży takiego samochodu. Jest to niekorzystne rozwiązanie. Można go jednak uniknąć przenosząc samochód najpierw do majątku prywatnego (co nie wymaga doliczenia VAT zgodnie z powyższymi zasadami), a sprzedając go dopiero później. Wtedy doliczanie VAT nie jest konieczne.

   

  Pozdrawiam Czytelników.