Zapytaj eksperta
Napisz do nas  Skontaktuj się z nami
  +48 887 633 633
  Sperling Business Group
  Pomożemy Tobie - Zadzwoń do nas!

  BIURO RACHUNKOWE

  KANCELARIA PODATKOWA

  Księgowość | Kadry i Płace
  Doradztwo Podatkowe

  DOŚWIADCZENIE

  od 2014r.

  ZAUFANIE

  ponad 310

  Klientów

  Kliknij i przeczytaj

  REFERENCJE

  KLIENTÓW

  01.06.2016


  Korzyści z prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)


  01.06.2016

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy, Prawnik, Główny Księgowy

  Korzyści z prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

  Korzyści z prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy, nr wpisu 12258

   

  Obowiązek prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) mają m.in. spółki z o.o., spółki akcyjne oraz komandytowe. Ponadto taki obowiązek nałożony jest na jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 1.200.000 euro.

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest o wiele bardziej czasochłonne, ale z drugiej strony właściciele (wspólnicy) otrzymują szerszy zakres informacji finansowych na temat firmy.

  Po pierwsze, dzięki obowiązkowi księgowania, w przeciwieństwie do książki przychodów i rozchodów, wszystkich operacji bankowych oraz płatności gotówkowych, uzyskuje się pełny obraz stanu rozrachunków z kontrahentami, US, ZUS oraz innymi podmiotami. Można w łatwy sposób zauważyć wszelkie zaległości w płatnościach, czy też nadpłaty. Także widać aktualne saldo zadłużenia z tytułu m.in. polis ubezpieczeniowych, zaciągniętych kredytów, pożyczek, leasingów, weksli. Ponadto kontrolowany jest na bieżąco stan wykorzystania otrzymanych dotacji (dopłat).

  W księgach rachunkowych obowiązkowe jest ewidencjonowanie stanu zapasów magazynowych: materiały, produkty, towary handlowe. Dzięki temu, nie tylko

  właściciel, ale także księgowy kontroluje każdego miesiąca stan magazynu, ewentualnie jego nadwyżki, lub braki.

  Dla firm, które świadczą kilka rodzajów działalności (usług), dużą korzyścią z prowadzenia ksiąg rachunkowych jest możliwość podziału przychodów wg rodzaju, a także podział kosztów wg rodzaju. Dzięki temu właściciele mają obraz nie tylko ile w sumie osiągnęli przychodów oraz ponieśli kosztów za dany okres, ale także mają podział przychodów na poszczególne rodzaje działalności, a koszty są także przydzielone do konkretnego rodzaju działalności, w związku z którym zostały poniesione. Daje to obraz rentowności danego rodzaju

  prowadzonej działalności.

  Firma prowadząca księgi rachunkowe ma wyższą wiarygodność w oczach banków, leasingodawców, gdyż szybko można sporządzić bilans i rachunek zysków i strat, co jest utrudnionym zadaniem w przypadku prowadzenia książki przychodów i rozchodów.

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych powoduje obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wedle przepisów prawa i pewnych ustalonych wzorów. Dzięki temu dane finansowe firm prowadzących księgi rachunkowe są porównywalne, dlatego możemy porównać swoje dane z firmami konkurencyjnymi. Ponadto, w przypadku spółek dostęp do tych danych

  jest bezpłatny, gdyż można przeglądać sprawozdania finansowe spółek w sądach rejonowych w wydziałach gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego.

   

  Pozdrawiam Czytelników.