Zapytaj eksperta
Napisz do nas  Skontaktuj się z nami
  +48 887 633 633
  Sperling Business Group
  Pomożemy Tobie - Zadzwoń do nas!

  BIURO RACHUNKOWE

  KANCELARIA PODATKOWA

  Księgowość | Kadry i Płace
  Doradztwo Podatkowe

  DOŚWIADCZENIE

  od 2014r.

  ZAUFANIE

  ponad 310

  Klientów

  Kliknij i przeczytaj

  REFERENCJE

  KLIENTÓW

  01.08.2016


  Gra na giełdzie a działalność gospodarcza


  01.08.2016

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy, Prawnik, Główny Księgowy

  Gra na giełdzie a działalność gospodarcza

  Gra na giełdzie a działalność gospodarcza

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy, nr wpisu 12258

   

  Pytanie: Na chwilę obecną jako osoba prywatna gram na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na FOREX. Uzyskiwane przychody i koszty z tego tytułu rozliczam w zeznaniu rocznym PIT – 38. Chciałbym jednak rozliczać je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czy jest to możliwe?

  Odpowiedź: TAK

  Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci

  innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

  Natomiast wedle art. 30b ust. 4 w/w ustawy – przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

  Mając powyższe na uwadze należy jednoznacznie stwierdzić, iż grę na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na FOREX można opodatkować w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności

  gospodarczej. W tym celu należy dokonać zgłoszenia w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej we właściwym urzędzie miasta i dokonać zgłoszenia do lokalnego oddziału ZUS.

  Formy opodatkowania

  Przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie gry na giełdzie lub na FOREX obowiązują dwa sposoby opodatkowania uzyskiwanych dochodów z działalności tj. skala podatkowa (18% i 32%) oraz podatek liniowy (19%).

  Koszty uzyskania przychodu

  Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z gry na giełdzie i na FOREX na zasadach obowiązujących przy działalności gospodarczej skutkuje prawem do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów nie tylko standardowych wydatków związanych z prowadzeniem firmy m.in. telefon, Internet, paliwo do samochodu, najem lokalu, materiały biurowe, ale także innych wydatków sensu

  stricte związanych właśnie z grą na giełdzie, lub na FOREX. Do takich wydatków można zaliczyć:

  -zakup prasy naukowej, bieżących wiadomości z giełdy, książek tematycznych,

  -prowizje bankowe i inne opłaty związane z prowadzeniem rachunku maklerskiego,

  -koszty przewalutowania walut,

  -abonamenty za dostęp do płatnych portali informacyjnych i wiele innych. Ważne jest tylko to, aby móc udowodnić racjonalność i niezbędność poniesionych wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

   

  Pozdrawiam Czytelników.