Zapytaj eksperta
Napisz do nas  Skontaktuj się z nami
  +48 887 633 633
  Sperling Business Group
  Pomożemy Tobie - Zadzwoń do nas!

  BIURO RACHUNKOWE

  KANCELARIA PODATKOWA

  Księgowość | Kadry i Płace
  Doradztwo Podatkowe

  DOŚWIADCZENIE

  od 2014r.

  ZAUFANIE

  ponad 310

  Klientów

  Kliknij i przeczytaj

  REFERENCJE

  KLIENTÓW

  01.10.2016


  Bankowóz a prawo do odliczenia podatku VAT


  01.10.2016

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy, Prawnik, Główny Księgowy

  Bankowóz a prawo do odliczenia podatku VAT

  Bankowóz a prawo do odliczenia podatku VAT

  Autor: Szymon Sperling, Doradca Podatkowy, nr wpisu 12258

   

   

  W dniu 25 marca 2014r. zapadł pierwszy wyrok (sygn. I FSK 257/13) NSA w Warszawie w sprawie możliwości odliczenia pełnej kwoty podatku VAT przez podatników posiadających samochód typu bankowóz. NSA, przyznając rację Ministerstwu Finansów, stwierdził, że jeśli przedsiębiorca nie zajmuje się profesjonalnie przewozem gotówki, to nie ma prawa do

  pełnego odliczenia podatku VAT.

  Sprawa dotyczyła podatniczki, która wystąpiła o interpretację w kwestii odliczenia przez nią podatku naliczonego w latach 2012–2013. Kobieta spytała, czy w przypadku zakupu, lub wzięcia w leasing pojazdu typu bankowóz przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z faktury nabycia, lub z opłacanych rat leasingowych, a także z faktur potwierdzających zakup paliwa do tego auta. Podatniczka wyjaśniła, że prowadzi firmę budowlaną i pojazd tego typu będzie jej potrzebny do przewozu gotówki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz zapłaty dla kontrahentów.

  Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odpowiedział, że nie może ona odliczać VAT w pełnym zakresie, ponieważ obowiązują ją ustawowe limity związane z odliczeniem VAT, takie jak wszystkich przedsiębiorców użytkujących samochody osobowe czy inne pojazdy do 3,5 tony. Kobieta może więc odliczyć 60 % kwoty VAT z faktury zakupu czy rat leasingowych, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Nie ma jednak prawa do odliczenia VAT od paliwa. Organ podkreślił, że ograniczenia nie dotyczą wprawdzie samochodów specjalnych typu bankowóz, ale istotne jest to, że prawo do odliczenia musi być powiązane z użytkowaniem takiego pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jak podkreślił organ, w przypadku podatniczki ten warunek nie jest spełniony, ponieważ nie świadczy ona usług związanych z przewozem gotówki, ale usługi budowlane.

  WSA w Opolu uznał, że interpretacja jest prawidłowa. Sąd pokreślił, że wyłączenie z ograniczeń pojazdów specjalnych nie oznacza, że każdy czynny zarejestrowany podatnik VAT będzie mógł odliczyć pełen podatek naliczony z tytułu zakupu bankowozu, skoro pojazd ten nie jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. W tej sprawie bezsporne jest, że

  usługi przewozu gotówki nie są przedmiotem jej działalności. Nie zamierza też ich poszerzyć o tego typu usługi. Sąd wskazał również, że wypłata pensji, czy zapłaty kontrahentom w gotówce nie uzasadnia potrzeby korzystania z bankowozu, ponieważ takie płatności powinny być realizowane przelewami bankowymi.

  Z tym w pełni zgodził się NSA. Sędzia Sylwester Marciniak zwrócił uwagę, że dotychczas kwestia odliczenia VAT w przypadku bankowozów była rozpatrywana na poziomie sądów wojewódzkich. Z 15 zapadłych wyroków połowa była korzystna dla podatników, a połowa dla fiskusa. NSA przyznaje jednak w tej sprawie rację organom, ponieważ gdyby dać

  możliwość odliczenia pełnej kwoty VAT przez przedsiębiorców niezajmujących się profesjonalnie przewozem gotówki, byłoby to nadużycie prawa. Wyrok jest prawomocny.

   

  Pozdrawiam Czytelników.