Zapytaj eksperta
Napisz do nas  Skontaktuj się z nami
  +48 887 633 633
  Sperling Business Group
  Pomożemy Tobie - Zadzwoń do nas!

  BIURO RACHUNKOWE

  KANCELARIA PODATKOWA

  Księgowość | Kadry i Płace
  Doradztwo Podatkowe

  DOŚWIADCZENIE

  od 2014r.

  ZAUFANIE

  ponad 310

  Klientów

  Kliknij i przeczytaj

  REFERENCJE

  KLIENTÓW

  Księgowość Rzeszów


  Terminowość | podatki i wynik zawsze na czas

  Doradzimy w każdej sprawie

  Rozwiążemy każdy problem Państwa firmy

  Kompleksowość | rejestracja firmy, biznes plany, dotacje z UE i UP, księgowość, kadry i płace, doradztwo podatkowe, optymalizacje podatkowe, obsługa prawna, windykacja należności, audyt, zwrot VAT z zagranicy

  Kurierski odbiór dokumentów księgowych

  Bezpieczeństwo | polisa OC 2 mln. zł.

  Posiadamy aktualną wiedzę z przepisów prawa

  Księgowość Rzeszów, Kadry i Płace | Dlaczego warto Nas wybrać ?

  1. Oszczędność czasu i bezpieczeństwo prawne | wyręczamy przedsiębiorców ze wszystkich obowiązków:
   • prowadzimy pełną i uproszczoną księgowość, w tym spółki z o.o. i akcyjne,
   • pełna obsługa kadrowo – płacowa,
   • sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
   • reprezentujemy podczas wszelkich kontroli z US i ZUS, inspekcje pracy itd.,
   • wypełniamy wszelkie formalności w US, ZUS, PFRON, GUS, KRS,
   • wnioski o dofinansowanie z UE i Urzędu Pracy,
   • wnioski kredytowe, pożyczki, leasing,
   • wyprowadzanie zaległości księgowych,
   • wystawianie faktur w Państwa imieniu, wezwań do zapłaty, not odsetkowych itd.
  2. Terminowość, Pewność | z wyprzedzeniem podajemy kwoty podatków, ZUS, wynagrodzeń do zapłaty.
  3. Profesjonalizm | Państwa firmę obsługują licencjonowany księgowy, Doradca Podatkowy i Prawnik.
  4. Optymalizujemy koszty, obniżamy podatki oraz składki ZUS.
  5. Stały osobisty kontakt z przedsiębiorcą, cały czas jesteśmy w kontakcie osobistym, telefonicznym, e-mail.
  6. Szybko udzielamy fachowych porad i rozwiązujemy Państwa problemy.
  7. Wszystkie kontrole podatkowe, ZUS, inspekcja pracy itd. odbywają się w naszej kancelarii, bez Państwa obecności.
  8. Przesyłamy wynik finansowy po zakończeniu każdego miesiąca.
  9. Z wyprzedzeniem informujemy Państwa o zmianach w przepisach prawa, które dotyczą Państwa firmy.
  10. Odbieramy dokumenty księgowe w miejscu i czasie dogodnym dla Państwa poprzez naszego kuriera.
  11. Bezpłatny dostęp klienta do konta online 24h: skany faktur, analizy finansowe, rozrachunki z kontrahentami, terminy płatności podatków i składek ZUS.
  12. Pracujemy na najnowszych wersjach programów księgowych.
  13. Kompatybilność naszych programów księgowych z programami Klienta | Pracujemy na programach Comarch, WAPRO, Insert, Subiekt, Symfonia, Sykof, Raks. Dzięki temu jesteśmy w stanie otrzymywać elektronicznie dokumenty księgowe z różnych programów Klientów.
  14. Poszerzamy zakres naszej wiedzy poprzez aktywny udział w comiesięcznych obowiązkowych szkoleniach i konferencjach podatkowo – prawnych. | Księgowość w Rzeszowie

   

  Co obejmują usługi księgowe, kadry i płace ? | Usługi księgowe Rzeszów

  • prowadzimy prawnie wymaganą formę księgowości zgodną z polskimi przepisami prawa.
  • analizujemy otrzymane dokumenty księgowe pod kątem zgodności z przepisami prawa.
  • przedstawiamy Klientom ryzyka podatkowe konkretnych transakcji gospodarczych.
  • uzgadniamy z Klientem brakujące niezbędne dokumenty księgowe.
  • na bieżąco rozwiązujemy wszelkie problemy wynikające z otrzymanych dokumentów księgowych.
  • obliczamy podatki dochodowe, VAT, składki ZUS, wynagrodzenia pracownicze, ryczałt ewidencjonowany, podatek PCC, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa
  • prowadzimy wszelkie wymagane prawem ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje wyposażenia, ewidencje przychodów, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja przebiegu pojazdu tzw. „kilometrówka”, tabele amortyzacyjne.
  • prowadzimy akta osobowe pracowników, każdy pracownik ma założoną własną teczkę pracowniczą, w której znajdują się dokumenty związane z zatrudnieniem i jego przebiegiem m.in.: badania lekarskie, szkolenia BHP, umowy zatrudnienia, oświadczenia, listy obecności, wnioski urlopowe, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wypowiedzenia umów, świadectwa pracy itd.
  • sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, listy plac, rachunki do umów cywilnoprawnych, rozliczamy urlopy pracownicze i delegacje, podróże służbowe oraz czas pracy pracowników, w tym kierowców.
  • po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów, wysyłamy Państwu wynik finansowy oraz kwoty podatków, składek ZUS i wynagrodzeń do zapłaty. Wynik finansowy zawiera przychody i koszty Państwa firmy oraz stan rozrachunków z kontrahentami i organami państwowymi.
  • sporządzamy deklaracje do GUS, PFRON, NBP, INTRASTAT.
  • sporządzamy wnioski o dofinansowanie unijne i z Urzędu Pracy. Przy dofinansowaniach unijnych prowadzimy księgowość zgodnie z unijnymi przepisami i wytycznymi.
  • wnioski o kredyt, pożyczkę, leasing – wypełnimy wszelkie niezbędne dokumenty.
  • po zakończeniu roku podatkowego sporządzamy roczne deklaracje podatkowe z uwzględnieniem wszelkich możliwych ulg i odliczeń. Natomiast dla spółek kapitałowych, w tym spółek z o.o. sporządzamy sprawozdania finansowe, w skład których wchodzą: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informacje i objaśnienia dodatkowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki.
  • wszystkie posiadane u nas dokumenty księgowe archiwizujemy i przechowujemy w zabezpieczonych zamkniętych pomieszczeń bez prawa wstępu dla osób trzecich | Księgowość Rzeszów

   

  Specjalizacje nasze | Księgowość w Rzeszowie

  • zakup i sprzedaż towarów handlowych w Polsce, do UE oraz poza UE
  • zakup i sprzedaż alkoholu, papierosów, paliw, gazu
  • firmy deweloperskie
  • firmy transportowe, spedycyjne, kurierskie, taksówkarze
  • piekarnie, sklepy spożywcze, restauracje, lodziarnie
  • NZOZ, gabinety lekarskie i stomatologiczne
  • kancelarie prawne, komornicze, notarialne
  • firmy budowlane, montażowe, elektryczne
  • warsztaty samochodowe
  • salony meblowe, sklepy odzieżowe, sklepy AGD, RTV, IT
  • wynajem nieruchomości
  • lombardy, kantory, apteki
  • usługi fryzjersko – kosmetyczne, psychologiczno – pedagogiczne
  • usługi informatyczne, architektoniczne, projektowe
  • usługi sprzątające
  • artyści, sportowcy, projektanci | Księgowość Rzeszów

   

  Jakie podmioty gospodarcze obsługujemy ? | Księgowość Rzeszów

  • jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna
  • spółka z o.o., spółka akcyjna
  • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe
  • stowarzyszenie, fundacja
  • kluby sportowe
  • parafia
  • rolnik ryczałtowy

   

  Warto przeczytać:

  1. Referencje Klientów
  2. Nasz Zespół ekspercki
  3. Doradztwo Podatkowe
  4. Obsługa Prawna dla Twojej firmy
  5. Dotacje z UE
  6. Nowoczesne Biuro Rachunkowe

  księgowość rzeszów, księgowość w rzeszowie, usługi księgowe rzeszów, usługi księgowe w rzeszowie, kadry i płace rzeszów, kadry i płace w rzeszowie, rozliczenia podatkowe rzeszów, rozliczenia podatkowe w rzeszowie, rozliczenia zus rzeszów, rozliczenia zus w rzeszowie, księgowy rzeszów, księgowy w rzeszowie, księgowa rzeszów, księgowa w rzeszowie, obsługa kadrowo - płacowa rzeszów, obsługa kadrowo - płacowa w rzeszowie, rozliczenia pit rzeszów, rozliczenia pit w rzeszowie, firma księgowa rzeszów, firma księgowa w rzeszowie, biuro księgowe rzeszów, biuro księgowe w rzeszowie