Zapytaj eksperta
Napisz do nas  Skontaktuj się z nami
  +48 887 633 633
  Sperling Business Group
  Pomożemy Tobie - Zadzwoń do nas!

  BIURO RACHUNKOWE

  KANCELARIA PODATKOWA

  Księgowość | Kadry i Płace
  Doradztwo Podatkowe

  DOŚWIADCZENIE

  od 2014r.

  ZAUFANIE

  ponad 310

  Klientów

  Kliknij i przeczytaj

  REFERENCJE

  KLIENTÓW

  Doradca Podatkowy Rzeszów


  Doradca Podatkowy Rzeszów – Twój sprawdzony Partner w biznesie

  Prowadzimy spółkę uprawnioną do doradztwa podatkowego | wpis nr 533 na liście Ministerstwa Finansów

  Ubezpieczenie OC na 2 mln. zł.

  Poszerzamy i aktualizujemy naszą wiedzę podatkową

  Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej

  Dlaczego My ? | Doradca Podatkowy Rzeszów

  • Czynności doradztwa podatkowego wykonujemy z najwyższą starannością, w pełni profesjonalnie, mając na uwadze najwyższe dobro i słuszny interes naszych Klientów.
  • Z pasją rozwiązujemy każde najtrudniejsze zadanie, lub postawiony nam problem podatkowy.
  • Stanowimy zgrany zespół doświadczonych Doradców Podatkowych, Radców Prawnych i Adwokatów.
  • Już od 2006r. świadczymy usługi doradztwa podatkowego dla przedsiębiorców oraz osób prywatnych z całej Polski.
  • Posiadamy aktualną polisę ubezpieczeniową OC z tytułu świadczonych usług doradztwa podatkowego na kwotę 2 mln. zł.
  • Obowiązuje nas ustawowy obowiązek zachowania w tajemnicy zawodowej wszelkich informacji i faktów uzyskanych w sprawie naszych Klientów. Wzbudza to zaufanie w kontakcie z doradcą podatkowym, dzięki czemu Klient może przekazać wszelkie znane mu informacje w jego sprawie, bez obaw o to, że doradca podatkowy poinformuje o nich policję, lub prokuraturę.
  • Jesteśmy podmiotem prawnym uprawnionym do wykonywania czynności doradztwa podatkowego oraz usług księgowych – nr wpisu 533 na liście Ministerstwa Finansów.
  • Bazujemy na aktualnych przepisach podatkowych, posiłkując się najnowszymi interpretacjami organów podatkowych oraz orzeczeniami sądów administracyjnych w podobnych sprawach.
  • Poszerzamy i aktualizujemy naszą wiedzę z zakresu podatków, kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, księgowości oraz obowiązków z zakresu ZUS, poprzez uczestnictwo w obowiązkowych szkoleniach i konferencjach organizowanych przez wojewódzkie oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
  • Stosujemy zasady etyki zawodowej doradców podatkowych. | Doradca Podatkowy w Rzeszowie

   

  Porady Podatkowe | Specjalizacje | Doradztwo Podatkowe Rzeszów

  Nasze porady podatkowe opieramy zawsze na aktualnych przepisach podatkowych, zwracając uwagę na najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych wydane w podobnych sprawach. Dodatkowo posiłkujemy się fachową naukową literaturą prawniczą oraz czasopismami podatkowo – prawniczymi.

  Porad podatkowych udzielamy z zakresu:

  • podatek dochodowy
  • podatek VAT
  • zakup i sprzedaż nieruchomości
  • wnoszenie aportów do spółek osobowych i kapitałowych
  • zakup i sprzedaż akcji (udziałów) w spółkach
  • samochody w firmie
  • przekształcenia, połączenia i podziały spółek
  • unikanie podwójnego opodatkowania dochodów uzyskanych z pracy za granicą
  • podatek od nieruchomości
  • podatek rolny, podatek leśny
  • spadki, darowizny, pożyczki
  • opodatkowanie twórców, artystów i sportowców
  • opodatkowanie odszkodowań majątkowych i osobowych
  • transakcje karuzelowe przy sprzedaży stali, metali, miedzi, plastiku, szkła itp.
  • transakcje z podmiotami powiązanymi oraz z rajów podatkowych
  • opodatkowanie wynajmu prywatnego nieruchomości
  • PCC – podatek od czynności sprawdzających
  • podatek akcyzowy
  • cło

   

  Optymalizacje Podatkowe | Planowanie Podatkowe i Kosztowe | Doradca Podatkowy Rzeszów

  • znajdujemy w pełni zgodne z prawem sposoby na zmniejszenie obciążeń w podatku dochodowym oraz VAT,
  • optymalizujemy przeprowadzenie konkretnej transakcji gospodarczej tak, aby przyniosła nie tylko zysk, ale także bezpieczeństwo i pewność pod kątem prawno – podatkowym, a co najważniejsze – jak najmniejsze obciążenie podatkami,
  • optymalizujemy koszty pracownicze m.in. stosujemy legalne sposoby na obniżenie składek ZUS i podatku od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
  • przeprowadzamy audyt podatkowy już dokonanych transakcji gospodarczych i wskazujemy obszary ryzyka,
  • wdrażamy w firmach planowanie podatkowe w celu optymalizacji ponoszonych w przyszłości kosztów oraz przewidywanych podatków.

   

  Sporządzanie Wniosków o Indywidualną Interpretację Podatkową| Doradztwo Podatkowe w Rzeszowie

  Niejednokrotnie przeprowadzenie konkretnej transakcji gospodarczej niesie za sobą ryzyko nieprawidłowego opodatkowania jej. Przyczynami tego są nieustannie zmieniające się przepisy prawa, rozbieżności w przepisach podatkowych, interpretacjach organów podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych. Proponujemy Państwu sporządzenie wniosku do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w indywidualnej Państwa sprawie. Uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej pozwoli Państwu zniwelować ryzyko nieprawidłowego opodatkowania konkretnej transakcji gospodarczej oraz uzyskać na przyszłość bezpieczeństwo prawne i pewność co do określonego sposobu opodatkowania jej.

   

  Reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami wojewódzkimi | Doradca Podatkowy Rzeszów

  Przepisy podatkowe ciągle zmieniają się na niekorzyść podatników, co chętnie wykorzystują urzędnicy organów podatkowych podczas przeprowadzanych kontroli podatkowych i skarbowych w firmach. Dlatego naszym celem są profesjonalna pomoc prawna dla przedsiębiorcy na każdym szczeblu postępowań przed organami podatkowymi oraz obrona praw podatników przed nadużyciami ze strony urzędników skarbowych podczas kontroli podatkowych przeprowadzanych w firmach.

  Studia prawnicze, praktyka zawodowa oraz zdobywane doświadczenie pozwalają nam uzyskać praktyczną wiedzę, dzięki której skutecznie chronimy interesy podatników. Reprezentujemy podatników w trakcie kontroli podatkowych, kontroli skarbowych, czynności sprawdzających, postępowań podatkowych, postępowań kontrolnych przed:

  • urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi
  • urzędami kontroli skarbowej
  • urzędami celnymi i izbami celnymi

   

  Od wielu lat bronimy praw podatników przed sądami administracyjnymi (wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie). Podchodzimy do naszej pracy w sposób profesjonalny, zawsze opieramy się na aktualnych przepisach podatkowych posiłkując się najnowszymi orzeczeniami sądów. Wszelkie informacje uzyskane w sprawie klienta zachowujemy w całkowitej tajemnicy.

   

  Bezpłatna Pomoc Prawna z urzędu | Pro Bono Publico | Kancelaria Podatkowa Rzeszów

  Dbając o dobro mniej zamożnych podatników oferujemy świadczenie usług Pro Bono Publico. Jest to bezpłatna i w pełni profesjonalna reprezentacja podatnika przed sądem administracyjnym, z której to pomocy można skorzystać, jeżeli ciężka sytuacja materialna, majątkowa, lub rodzinna nie pozwala na opłacenie kosztów sądowych oraz wynagrodzenia pełnomocnika. W takiej sytuacji nasze honorarium pokrywa sąd (Skarb Państwa).

   

  Warto przeczytać:

  1. Referencje Klientów
  2. Nasz Zespół ekspercki
  3. Obsługa księgowo – podatkowa Twojej firmy
  4. Obsługa Prawna dla Twojej firmy
  5. Dotacje z UE
  6. Nowoczesne Biuro Rachunkowe

  doradztwo podatkowe rzeszów, doradztwo podatkowe w rzeszowie, doradca podatkowy rzeszów, doradca podatkowy w rzeszowie, doradcy podatkowi rzeszów, doradcy podatkowi w rzeszowie, kancelaria podatkowa rzeszów, kancelaria podatkowa w rzeszowie, kancelaria doradztwa podatkowego rzeszów, kancelaria doradztwa podatkowego w rzeszowie, rozliczenia podatkowe rzeszów, rozliczenia podatkowe w rzeszowie, optymalizacje podatkowe rzeszów, optymalizacje podatkowe w rzeszowie